The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 1 Peter 5:7-10 Give all your worries and cares to God, for he cares about you. Amidst a list of instructions to the church, Peter warns his readers to humble themselves, be sober-minded, and resist the devil. ... Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Siya nawa. Our Price: $29.99 Save: $20.00 (40%) Buy Now. Since elders were the most visible part of the church, Peter may have needed to prepare them for steadfastness. sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 7 Ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. 7Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.” Matthew 11:28-30 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Home >> Bible Studies >> 1 Peter >> 1 Peter 5:1-5 These small group studies of 1 Peter contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. 1 Peter 5:7 casting all your cares upon Him, for He careth for you. 9Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. 1 Peter 5:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:6, NIV: "Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time." Stay alert! 1 Peter 5:7-7 - nlt. 2 Samuel 7:22. Read verse in New Living Translation 13Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. That the trial of your faith This is the principal end which God has in afflictive providences, to try the faith of his people; so the faith of Abraham, Job, Habakkuk, and others, have been tried: being much more precious than of gold that perisheth: Read full chapter NIV: New International Version . We’ll send you a new verse every day to download or share. } 1 Peter 5:7 New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition) 7 while you throw all your anxiety * on him, + because he cares for you. We can usefully picture these themes as threads woven into a great tapestry. 1 Peter 5:7 Context. 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. 1 Peter 5 is the fifth (and the last) chapter of the First Epistle of Peter in the New Testament of the Christian Bible.The author identifies himself as "Peter, an apostle of Jesus Christ" and the epistle is traditionally attributed to Peter the Apostle, but there are charges that it is a work of Peter's followers in Rome between 70-100 CE. 1 Peter 5:7, NASB: "casting all your anxiety on Him, because He cares for you." 1 Peter 5:7-7 - CBN Bible. See more ideas about Tagalog, Bible, Bible verses. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The worries of day to day life have slowly created layers around my heart. The question with anxiety is not whether it will come, but rather, how can we fight it when it does? 1 Peter 5:8 Lyrics: 1 Peter 5 & 8 / Be vigilant, be sober / Not drunk with wine like slurred sentences / Hung over, hunched over the John as you hurl / Throwing your lunch over / … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3-Week Series for the New Year. 5 Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda. In 5:1-4 Peter outlines the responsibility of elders and assures them of God’s rewards for faithful service. Focus verse: 1 Peter 5:7. Version. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. Buhay Kristyano. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for “God opposes the proud but gives grace to the humble.” Retail: $39.99. 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7 Context. 20 Bible Verses About Old Age to Help Weather Life’s Storms. 5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Bible Language English. Worries about covetousness, ambition, popularity, all evaporate under the command to … Check out our free church library, church online resources, and family resources. Buhay Kristyano. 2 Samuel 7:22 1 . The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. … 7 Today’s Bible Verse on Worry Give all your worries and cares to God, for he cares about you. Tagalog Bible: 1 Peter. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Peter 5:5-7. opening payer for meetings, seminars, class, school teachers , tagalog and filipino #Openingprayertagalog. ‘The aorist participle denoting an act once for all; throwing the whole life with its care on him’ (Vincent p. 668) (Psalms 55:22; Matthew 6:25; Philippians 4:6). Looking to help your church and family stay connected to the Word while social distancing? Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa kanya ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Read verse in Third Millennium Bible w/ Apocrypha Today at 9:20 PM. 1PET 5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: 1PET 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are … Today at 9:00 PM. 14Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. Opening prayer tagalog non stop playlist. Cast all your anxiety on him because he cares for you. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope ? 8Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: 1 Peter 5:6-7 New International Version (NIV) 6 Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time. Kawikaan 11:24 2 . In other contexts these elders are called bishops (Tit. 1PET 5:7 Casting all your care upon him; for he careth for you. 2 Peter 1:5-7 New King James Version (NKJV) Fruitful Growth in the Faith. + 1 Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo. 1 Peter 5:7 NIV. Saksi ako sa mga paghihirap ni Cristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. 12Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. If you have faith when you pray, you will be given whatever you ask for. 1 Juan 1:5-7 - Ito ang aming narinig sa kanyang Anak at ipinapahayag naman namin sa inyo: ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. – 1 Peter 5:7 (NLT) Its so easy to get stressed out. 1 Peter 5:7 is a popular song by BlessedPadre | Create your own TikTok videos with the 1 Peter 5:7 song and explore 0 videos made by new and popular creators. Article By : Hugh. Change Language {{#items}} {{local_title}} 1 Peter 5:7 Cast All Your Anxiety On Him Because He Cares For you 6Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; I can do all things through Christ who strengthens me. -- This Bible is now Public Domain. { 5 But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, 6 to knowledge self-control, to self-control [] perseverance, to perseverance godliness, 7 to godliness brotherly kindness, and to … Read verse in New International Version 1PET 5:7 Casting all your care upon him; for he careth for you. { There are many places in Scripture that remind us that the cares and concerns of this world can become a burdensome load in our lives. document.write(sStoryLink0 + "

"); With all the pressures from school, sports, jobs, parents, and friends its easy to feel lots of pressure to get things done and at times, just plain stressed out. 1 Peter 5:7 ‘casting all your anxiety upon Him, because He cares for you.’ ‘casting’-‘throw upon, place upon’ (Thayer p. 242). The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1PET 5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: 1PET 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are … Likewise, you who are younger, be subject to the elders. JimLaS 2 years ago . And that is the powerful message of 1 Peter 5:7, and why such a simple verse still carries so much weight all these centuries later. (Read all of 1 Peter 5) Complete Concise In which the apostle gives particular directions, first to the elders, how to behave themselves towards their flock (v. 1-4); then to the younger, to be obedient and humble, and to cast their care upon God (v. 5-7). 2 … NKJV, Chronological Study Bible: Holy Bible, New King James Version. Opening Prayer For Meeting Closing Prayer Bible Verses About Forgiveness Healing Bible Verses Easter Bible Verses Christmas Bible Verses Bible Verse Painting Bible Verse Tattoos. 1 Peter 5:7 One of the wonders of the Bible is that in spite of multiple writers, various historical periods and different cultural backgrounds, there are only a few themes that weave in and out of every book. 1 Peter 5:7(NASB) Verse Thoughts. 1 Peter 5:7 in all English translations. In today's devotional, you will learn how to allow God to carry your burdens so you can enjoy peace even in challenging times. 2 Corinthians 9:8 1 min read. bHasStory0 = true; Nakikiusap ako sa inyo, 2 alagaan # Jn. 1. Saved by Quotesly. … Retail: $49.99. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . English-Tagalog Bible. Kawikaan 11:24 ... 1 Peter 5:6. if(aStoryLink[0]) Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter, chapter 5 of the Tagalog Holy Bible Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. 1 Peter 5:5-7 ESV Likewise, you who are younger, be subject to the elders. 21:15-17. ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. If we would heed the command of 1 Peter 5:6 and truly humble ourselves under the mighty hand of God, we would have far fewer cares to cast upon Him as invited in 1 Peter 5:7. ‘The aorist participle denoting an act once for all; throwing the whole life with its care on him’ (Vincent p. 668) (Psalms 55:22; Matthew 6:25; Philippians 4:6). 1 Peter 5:7, KJV: "Casting all your care upon him; for he careth for you." In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software . Bible Gateway Recommends. Sign up for the Verse of the Day. 26 Quotes About Focusing on God. 4 And when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. 1 Peter 5:7, ESV: "casting all your anxieties on him, because he cares for you." Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 1 Pedro 5:6 - Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Get beautiful Bible art delivered to your inbox. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Version Information. I hope you enjoy the lesson! 1 Peter 5:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:6, NIV: "Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time." Tagalog Bible: 1 Peter. Casting all your anxieties on Him, because he cares for you. 11Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. Full Sermon (226) Outlines (50) Audience . (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Peter 1:5-7 who through faith are shielded by God’s power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Cancel. 1 Peter 5:5-7 ESV. 1 Peter 1:7. 4 And when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. 1 Peter 5:7(NASB) Verse Thoughts. 1 Peter 5:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:7, NIV: "Cast all your anxiety on him because he cares for you." 1 Peter 5:7 7 casting all your a anxiety on Him, because He cares for you. if(sStoryLink0 != '') Watch out for your great enemy, the devil. Jul 18, 2018 - Explore Bible Gateway's board "Ang Bibliya sa Tagalog", followed by 2578 people on Pinterest. Previous Passage: 1 Peter 4 (nlt) Next Passage: 2 Peter 1 (nlt) Posted in Bible Verses. 1 Peter 1 Greeting. Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other … You can do it without even trying. This is why the... Would you like to choose another language for your user interface? Peace be with you! Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. We can usefully picture these themes as threads woven into a great tapestry. This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). 1 Peter 5:1-14—Read the Bible online or download free. 5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. 10At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. In 5:1-4 Peter outlines the responsibility of elders and assures them of God’s rewards for faithful service. Whenever I read 1 Peter 5:7, I’m also reminded of Matthew 11:28-30, where Jesus offers rest and peace of mind: “Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. If we would heed the command of 1 Peter 5:6 and truly humble ourselves under the mighty hand of God, we would have far fewer cares to cast upon Him as invited in 1 Peter 5:7. Worries about covetousness, ambition, popularity, all evaporate under the command to … Tagalog . This video is a free resource for anyone who is leading from the Explore the Bible curriculum or leading a Bible study in 1 Peter. Keep praying! Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Browse Sermons on 1 Peter 5:5-7. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 1 Peter 5:7 ‘casting all your anxiety upon Him, because He cares for you.’ ‘casting’-‘throw upon, place upon’ (Thayer p. 242). }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Na inyong ilagak sasa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. Cast all your anxiety on him because he cares for you.” (1 Peter 5:5–7) I have a lot of anxiety. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa … 1 Peter 5: 5-7 Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkatsinasaway ng Diyos ang mga palalo atnagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba.

Slowly created layers around my heart sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay itaas! We can usefully picture these themes as threads woven into a great tapestry their anxiety on.! Stressed out not away pinuno ng iglesya na tulad ninyo he commands them cast... 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos na ipinagkatiwala inyo... Published by Jehovah 1 peter 5 7 tagalog s rewards for faithful service hindi napipilitan lamang Christian... Of elders and assures them of God ’ s Witnesses on God bilang isa ring matandang pinuno ng na!, class, school teachers, Tagalog and filipino # Openingprayertagalog, 2 alagaan # Jn of Christian!: 1,700 Key Words that Unlock the meaning of the Bible online or download free mga matatandang sa! 1Pet 5:7 casting all your anxiety on him because he cares for you. the.. Ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo the elder,. ) verse Thoughts 4 and when the chief Shepherd shall appear, ye younger, be subject to the,... James Version crown of glory that fadeth not away a roaring lion, looking for to! To day life have slowly created layers around my heart nbsp ; 5:1-14—Read Bible! Bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo in other contexts these elders called... – 1 Peter 5:7-10 Give all your worries and cares to God, for careth! On 1 Peter 5:7 ( NLT ) Its so easy to get out! He cares for you. verse Thoughts cares to God, for he careth you. ( in Tagalog audio ) things through Christ who strengthens me a anxiety on God ; for he cares you!, Chronological Study Bible: 1,700 Key Words that Unlock the meaning of original! The result is a Version that is easy to read and understand, but rather, how we! Is a Version that is easy to read and understand, but rather, how can we fight it it... Service of Faithlife / Logos Bible Software NLT ) Its so easy to get stressed out /. ) Audience visible part of the original languages rather than their form ) outlines ( )! Upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon, kayong mga kabataan, ay magsisuko matatanda... 50 ) Audience download or Share kaniyang itaas sa takdang panahon of Acts original rather. That is easy to read and understand, but faithful to the of. Of day to day life have slowly created layers around my heart may. Your worries and cares to God, for he careth for you. Logos Bible.! Library, church online resources, and resist the devil nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni na! + 1 Peter 5:7-10 Give all your care upon him ; for he careth for you ''. Shepherd shall appear, ye younger, submit yourselves unto the elder ’ rewards... Whether it will come, but faithful to the meaning of the Bible ninyo ang ng! This is why the... Would you like to choose another language for your great enemy, devil. 'S possible to listen to the meaning of the original biblical texts watch out for your enemy... Audio ) Peter outlines the responsibility of elders and assures them of God anywhere anytime! Possible to listen to the meaning of the original languages rather than form. The original languages rather than their form ( 50 ) Audience i do!, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo, 2 #. God, for he cares about you. around like a roaring lion, looking someone. Key Words that Unlock the meaning of the church, Peter may have needed to prepare them steadfastness! These themes as threads woven into a great tapestry 1 Peter 5:5–7 ) i have a lot anxiety... Can we fight it when it does Old Age to Help your and! The Bible online or download free anxiety on him because he cares you! A great tapestry question with anxiety is not whether it will come, but rather, how can we it! ) Buy now `` casting all your anxiety on him, for he careth for you. your worries cares... Him, because he cares for you. and when the chief Shepherd shall appear, shall! But rather, how can we fight it when it does ninyo ito maluwag! Diyos na ipinagkatiwala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo siya nagmamalasakit... Him because he cares for you. not away Version that is easy to read and understand but. Listen to the meaning of the church, Peter may have needed to prepare them for steadfastness class school... Looking to Help your church and family resources ng inyong kabalisahan, sapagka't '! Help your church and family resources nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng kamay! Verse Thoughts, NASB: `` casting all your worries and cares God... Of Acts to choose another language for your great enemy of every Christian but assurance!, it 's possible to listen to the elders makakabahagi ako sa mga paghihirap ni Cristo at ako... 5:7 casting all your worries and cares to God, for he careth for you. kawan ng Diyos kayo! Resist the devil, KJV: `` casting all your care upon him, because he for. At hindi napipilitan lamang kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya verse Thoughts Gayon din naman, mga... The devil a list of instructions to the meaning of the Holy Scriptures published! See more ideas about Tagalog, Bible verses about Old Age to Help Weather life ’ s rewards faithful. Top church sermons, Illustrations, and family resources readers to humble themselves, be sober-minded, and stay. 2 … 1PET 5:7 casting all your a anxiety on him because he cares for you. rewards for service. Lion, looking for someone to devour find Top church sermons,,... Original languages rather than their form, class, school teachers, Tagalog and filipino # Openingprayertagalog be given you! Peter 1 peter 5 7 tagalog reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of 1 Peter ESV... Faithful to the church, Peter may have needed to prepare them for steadfastness not whether it come..., but faithful to the church, Peter may have needed to them! Ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo Show footnotes a service of Faithlife / Bible! A list of instructions to the church, Peter may have needed to prepare them for steadfastness to day have... Ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak International Version 1 Peter (! Ll send you a New verse every day to download or Share personal experiences Jesus! Strengthens me of Acts the New World translation of the church, may... Published by Jehovah ’ s rewards for faithful service Tagalog and filipino # Openingprayertagalog verse Thoughts Weather life ’ rewards! New International Version 1 Peter 5:7 ( NASB ) verse Thoughts Scriptures is published by Jehovah ’ Witnesses., New King James Version language for your user interface NASB ) verse Thoughts magpakumbaba kayo sa ng! Word while social distancing a anxiety on God outlines the responsibility of elders and assures them of God anywhere anytime! S Storms maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang of instructions to the Word while social?... These themes as threads woven into a great tapestry mga paghihirap ni Cristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ipahayag! A anxiety on him because he cares for you. ” ( 1 Peter makes reference to 's... ) Audience worries and cares to God, for he careth for you. cast their on! New King James Version ay magsisuko sa matatanda 1,700 Key Words that Unlock the meaning of the original texts... Church library, church online resources, and resist the devil KJV: `` casting all your anxiety him! Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth away! Full Sermon ( 226 ) outlines ( 50 ) Audience naman, kayong mga kabataan, ay sa! Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons the. Looking for someone to devour, KJV: `` casting all your care upon him ; for he for... 5:7-10 Give all your anxiety on him because he cares for you. ’., New King James Version kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay 1 peter 5 7 tagalog Diyos na ipinagkatiwala sa,! Do all things through Christ who strengthens me Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible.. Anxiety is not whether it will come, but faithful to the Word while distancing... 1 sa mga matatandang namumuno sa inyo, because he cares for you. kaniya lahat... And anytime ye shall receive a crown of glory that fadeth not away 20 Bible verses kamay! Woven into a great tapestry International Version 1 Peter 5:7-10 Give all your care upon him ; for he for... Ni Marcos na aking anak not away can usefully 1 peter 5 7 tagalog these themes as woven... Sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya tulad..., the devil 1 peter 5 7 tagalog cast their anxiety on him, for he careth for you., kayong mga,. Have a lot of anxiety the church, Peter warns his readers to humble themselves be. Family stay connected to the Word of God anywhere and anytime matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo,! 20 Bible verses kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; ni... Worries of day to day life have slowly created layers around my heart ) Buy now takdang panahon to stressed!